+31 6 83 520 465
info@isolatieinhuis.nl

Gedragscode Natuurvriendelijk Isoleren

GEDRAGSCODE “ISOLATIE IN HUIS” VOOR NATUURVRIENDELIJK ISOLEREN

SPOUWISOLATIE: Maatregelen ter voorkoming van het doden en verstoren van beschermde vogels en vleermuizen volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).

Wij maken de spouwen natuurvrij voor het starten van de spouwmuurisolatie als er openingen zijn bij het dak, via stootvoegen of kozijnen. Indien deze er niet zijn kan de aanwezigheid van vleermuizen worden uitgesloten. Het isoleren van spouwmuren melden wij, waar van toepassing, in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP” 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken.

 1. Het plaatsen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren, gaten, et cetera die groter zijn dan 7 mm. De toegang tot de spouw via aangrenzende gebouwen of via het dak wordt afgesloten door middel van vleermuis werende voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat de vleermuizen de ruimte wel kunnen verlaten, maar er niet kunnen terugkeren.
 2. De betreffende medewerkers zijn voor deze werkzaamheden gecertificeerd. Wij voegen de volgende onderdelen toe aan het dossier:
  a. De medewerker die het natuurvrij maken heeft uitgevoerd.
  b. Fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren.
  c. Fotobewijs van het plaatsen van de compensatie.
  d. Bewijs als om technische redenen een uitsparing in de muur niet mogelijk is, en daarmee een vleermuiskast geplaatst is.
 3. Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen is toegestaan conform onderstaande Natuurkalender. Dit doen wij 5 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken. In de winterperiode moet echter de hele winter gewacht worden tot de spouw vleermuisvrij kan worden verklaard.
 4. Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt, dan kan jaarrond worden geïsoleerd.

Natuurkalender

SPOUWISOLATIE: Compensatiemaatregelen ter beperking van het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen.

 1. De volgende regels zijn van toepassing. Is de spouw minder dan 8 cm diep of als de spouw dieper is dan 8 cm maar niet toegankelijk via openingen van maximaal 2 cm breed, dan geldt er geen compensatieverplichting voor vogels.
 2. Compensatieverplichting vogels: Per woning moeten twee vogelvoorzieningen worden geplaatst tenzij de bovenzijde van de spouw open is en blijft (en voor vogels toegankelijk is via de dakranden) en de spouw tot 10 cm onder de rand wordt gevuld. Zo blijft er ruimte om boven op de spouw te kunnen broeden.
 3. Compensatievereisten vleermuizen: Bij tussenwoningen moet per gevel een klein spouwverblijf van 30 x 30 cm worden gemaakt. Kan om technische redenen (met bewijslast via de meldingsapplicatie) geen klein spouwverblijf worden gerealiseerd, dan vervangen wij dit voor een vleermuiskast.
 4. Bij hoekwoningen en eindwoningen is één groot spouwverblijf van 100x100cm vereist. Kan om technische redenen geen groot spouwverblijf worden gerealiseerd dan mag dit worden vervangen door één middelgroot spouwverblijf (60×60 cm) met twee kleine spouwverblijven. Op die manier krijgt elke gevel een spouwverblijf. Een speciale inbouwkast heeft de voorkeur, als er geen uitsparing in de muur gecreëerd kan worden.
 5. In geval van een vrijstaande woning moet in de nok een groot spouwverblijf van 100 x 100 cm worden aangebracht. Wanneer om technische redenen geen groot spouwverblijf kan worden gerealiseerd, mag dit worden vervangen door één middelgroot spouwverblijf (60×60 cm) met drie kleine spouwverblijven (30×30) of als het niet anders kan een klein spouwverblijf per gevel, dus 4 verblijven van 30×30 cm. In het allerlaatste geval is een vleermuiskast per gevel een optie als om technische redenen (met bewijslast via de meldingsapplicatie) een spouwverblijf niet mogelijk is. Een speciale inbouwkast heeft de voorkeur, als er geen uitsparing in de muur gecreëerd kan worden.
 6. Is de hoekwoning of vrijstaande woning echter lager dan twee bouwlagen met een vliering (zoals een seniorenwoning) dan geldt de verplichting van een klein spouwverblijf per gevel. Ook hier geldt dat een spouwverblijf mag worden vervangen voor een vleermuiskast als een spouwverblijf om technische redenen niet kan (met bewijslast via de meldingsapplicatie).

Technische aspecten

 1. Een spouwverblijf is een verblijfplaats die gemaakt wordt door bij de isolatie van spouwmuren een bepaalde ruimte vrij te houden van isolatiemateriaal. De spouwborstels (of andere technische oplossingen) moeten al het isolatiemateriaal tegenhouden.
 2. De spouwverblijven worden gemaakt op het moment dat vleermuiswerende maatregelen worden aangebracht. Vleermuiswerende maatregelen mogen de toegang tot de spouwverblijven niet belemmeren.
 3. Het spouwverblijf hoort aan de bovenzijde van de spouwmuur. We brengen bijvoorbeeld vanaf de bovenzijde een spouwborstel in een U-vorm in de spouw aan.
 4. Wij zorgen ervoor dat het spouwverblijf aan de bovenzijde openblijft zodat deze in verbinding staat met het dak. Is de spouw van de bovenzijde gesloten? Dan moet deze (als dat technisch mogelijk is), met een smalle sleuf van minimaal 20 mm breed x 50 mm lang, openen zodat het spouwverblijf in verbinding komt met het dak.
 5. In de gevel wordt een opening gemaakt die toegang geeft tot het spouwverblijf. Deze opening heeft een afmeting van ongeveer 20 mm bij 50 mm. Deze opening kan bijvoorbeeld bestaan uit een open stootvoeg.
 6. We beoordelen of er technische redenen zijn om grotere spouwverblijven eventueel te vervangen voor kleinere of voor vleermuiskasten.