+31 6 83 520 465
info@isolatieinhuis.nl

Subsidiemogelijkheden

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparingvoor particulieren en zakelijke gebruikers (ISDE).

Vanaf 2 januari 2023 is er voor eigenaar én bewoner de ISDE-subsidie. De energiebesparende maatregelen betreffen: vloerisolatie, bodemisolatie, spouwmuurisolatie (gevelisolatie), dakisolatie (tfussenvloerisolatie) en hoogrendementsglas. Zoals hierboven vermeld moet u in het bezit zijn van een eigen woning om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie. Waar u voorheen alleen voor 2 energiebesparende maatregelen subsidie kon ontvangen is dat nu verandert. Ook voor 1 energiebesparende maatregel kunt u op dit moment ISDE aanvragen. Het nadeel is dat u voor 1 maatregel minder subsidie per vierkante meter (+/- 15%) terug kunt ontvangen dan als u 2 maatregelen laat uitvoeren (+/- 30% per maatregel). De uitvoerperiode is daarentegen wel verruimt naar 24 maanden (voorheen 12 maanden).

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie, bestaan er twee uitvoeringvarianten: het dak isoleren of de zolder- of vlieringsvloer isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert, geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen evenals vloer- en bodemisolatie.

Omdat wij als bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het register van ‘Bouw en Nijverheid’, hebben wij de bevoegdheid om de isolatiemaatregelen uit te voeren en de formulieren van de ISDE aan te leveren.
De manier waarop wij te werk gaan bij het aanleveren van de subsidie- formulieren is als volgt: wij maken foto’s van de huidige situatie en foto’s van de situatie als de opdracht is afgerond. De subsidieverstrekker kan dus zien dat de betreffende energiebesparende maatregelen aan uw woning is uitgevoerd. Ook wil de subsidieverstrekker, d.m.v. de m

Omdat wij als bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het register van ‘Bouw en Nijverheid’, hebben wij de bevoegdheid om de isolatiemaatregelen uit te voeren en de formulieren van de ISDE aan te leveren.
De manier waarop wij te werk gaan bij het aanleveren van de subsidie- formulieren is als volgt: wij maken foto’s van de huidige situatie en foto’s van de situatie als de opdracht is afgerond. De subsidieverstrekker kan dus zien dat de betreffende energiebesparende maatregelen aan uw woning is uitgevoerd. Ook wil de subsidieverstrekker, d.m.v. de meldcode, weten welk product er wordt gebruikt en of dat product voldoet aan de minimum Rd waarde van de betreffende maatregel. Al onze producten voldoen aan de minimumeisen die gesteld worden aan de Rd waardes van de betreffende energiebesparende isolatie maatregelen. Klik hier voor meer informatie over onze producten.
Dit gehele pakket met formulieren en foto’s wordt in zijn geheel naar u toegestuurd per email. Als u de informatie binnen heeft moet u via het RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de subsidie binnen 24 maanden aanvragen.

Hieronder staat een overzicht van het RVO waarin u kunt zien welke isolatiemaatregelen u kunt laten uitvoeren om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie. Tevens staan er per energiebesparende maatregel de minimum isolatiewaardes, de minimaal en maximaal vereiste hoeveelheid vierkante meters en de subsidie per vierkante meter waar u aanspraak op kunt maken.

Wat belangrijk is te vermelden is dat de bedragen die in dit schema staan de bedragen zijn voor als u 1 energiebesparende maatregel laat uitvoeren. Mocht u binnen 24 maanden 2 maatregelen laten uitvoeren, dan zijn de bedragen per vierkante meter dubbel.

ISDE Subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen

Wij hebben de belangrijkste voorwaarden van de ISDE hierboven vermeld. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen voor toekenning van de subsidie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en energiebesparende maatregelen van de ISDE die bepalend zijn voor toekenning verwijzen wij naar de site van het RVO.