+31 6 83 520 465
info@isolatieinhuis.nl

Subsidiemogelijkheden (ISDE)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor particulieren en zakelijke gebruikers (ISDE).

Vanaf 2 januari 2024 is er voor eigenaar én bewoner de ISDE-subsidie. De voor onze werkzaamheden van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen betreffen: vloerisolatie, bodemisolatie, spouwmuurisolatie (gevelisolatie), dakisolatie en tussenvloerisolatie. Zoals hierboven vermeld moet u in het bezit zijn van een eigen woning om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie. U kunt zowel voor 2 alsook voor 1 energiebesparende maatregel ISDE aanvragen. Voor 1 maatregel is echter de lagere subsidie per m2 van toepassing zodat het nemen van 2 maatregelen een stuk gunstiger voor u is. Zie de tabel beneden voor de bedragen per m2. De uitvoerperiode is 24 maanden.

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie, bestaan er twee uitvoeringvarianten: het dak isoleren of de zolder- of vlieringsvloer isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert, geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen evenals vloer- en bodemisolatie.

Omdat wij als bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het register van ‘Bouw en Nijverheid’, hebben wij de bevoegdheid om de isolatiemaatregelen uit te voeren en de formulieren van de ISDE aan te leveren.

De manier waarop wij te werk gaan bij het aanleveren van de subsidieformulieren is als volgt: wij maken foto’s van de huidige situatie en foto’s van de situatie als de opdracht is afgerond. De subsidieverstrekker kan dus zien dat de betreffende energiebesparende maatregelen aan uw woning is uitgevoerd. Ook wil de subsidieverstrekker, d.m.v. de meldcode, weten welk product er wordt gebruikt en of dat product voldoet aan de minimum Rd-waarde van de betreffende maatregel. Al onze producten voldoen aan de minimumeisen die gesteld worden aan de Rd-waardes van de betreffende energiebesparende isolatie maatregelen. Klik hier voor meer informatie over onze producten.
Dit gehele pakket met formulieren en foto’s wordt in zijn geheel naar u toegestuurd per email. Als u de informatie binnen heeft moet u via het RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de subsidie binnen 24 maanden aanvragen.

Hieronder staat een overzicht waarin u kunt zien welke isolatiemaatregelen wij voor u kunnen uitvoeren met de van toepassing zijnde ISDE-subsidie. Tevens staan er per energiebesparende maatregel de minimum isolatiewaardes en de vereiste minimale en maximale vierkante meters.

Mocht u binnen 24 maanden 2 maatregelen laten uitvoeren, dan zijn de hogere subsidiebedragen per vierkante meter van toepassing.

Isolatiewaarde*€ per m2€ maal 2**Min m2Max m2
Vloer 3,55,51120130
Bodem 3,53620130
Spouw 1,14810170
Dak 3,5153020200
Tussenvloer 3,54820130
*) Minimum Isolatiewaarde
**) Bij laten uitvoeren van 2 maatregelen

ISDE Subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen

Wij hebben de belangrijkste voorwaarden van de ISDE hierboven vermeld. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen voor toekenning van de subsidie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en energiebesparende maatregelen van de ISDE die bepalend zijn voor toekenning verwijzen wij naar de site van het RVO.